Review sách chiến binh cầu vồng

Sách Chiến Binh Cầu Vồng – Khi giáo dục là cội nguồn của sự sống

"Chiến Binh Cầu Vồng" không chỉ là một câu chuyện về giáo dục. Nó còn đề cập đến nhiều vấn đề xã hội, như chuyện đối mặt với căn bệnh quái ác và sự đấu tranh để vượt qua nghèo đói. Cuốn sách này cũng giúp chúng ta nhận ra rằng giáo dục không chỉ là việc học hỏi từ sách vở mà còn là việc học hỏi từ những người xung quanh chúng ta.
review sách cuộc cách mạng 1 cọng rơm

Review sách Cuộc Cách Mạng Một Cọng Rơm

"Mục đích làm nông không phải là trồng cây, mà là sự tu dưỡng hoàn thiện con người". Đây không phải chỉ là cuốn sách về nông nghiệp thuận tự nhiên mà nó là một cuốn sách đạo lý